Vrijwilligersprofielen

Inleiding:

Naast een professionele vrijwilligerscoördinator en een beheerder werkt het MFC ’t Wijkhuis met vrijwilligers die voor de dagelijkse bedrijfsvoering zorgen in verschillende taaksegmenten.

Zo zijn er vrijwilligers die zich bezighouden met:

  • Bestuur
  • Keukenactiviteiten
  • Barwerkzaamheden
  • PR activiteiten
  • Boekhouding
  • Kinderactiviteiten
  • IT

Om een duidelijk beeld te scheppen welke taken er dagelijks verricht (moeten) worden, wie voor wat verantwoordelijk is, ben ik van mening dat dit functieboek hierin een helpende hand biedt.

In eerste instantie zal in dit functieboek de dagelijkse taaksegmenten worden beschreven van de gastheer, de barcoördinator, de dag- en avondploeg barmedewerkers en de barstagiaires maar ook de keukencoördinator en keukenmedewerkers. Later zal dit functieboek worden uitgebreid met de andere taaksegmenten, zoals afdeling Public Relations, IT, Kinderactiviteiten, Boekhouding en de taken/bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de vrijwilligerscoördinator, de beheerder en het stichtingsbestuur.

Doordat taken binnen een taaksegment kunnen veranderden en /of kunnen worden uitgebreid, heeft dit functieboek een dynamisch karakter en zal de vrijwilligerscoördinator dit functieboek aanpassen zodra dit nodig blijkt te zijn.

Iedere vrijwilliger heeft een eigen verantwoordelijkheid voor het juist invullen van zijn/haar taak echter de eindverantwoordelijkheid ligt ten alle tijden bij de vrijwilligerscoördinator en/of de beheerder van MFC ’t Wijkhuis