Hier vind u een overzicht van de activiteiten in 't Wijkhuis

Activiteiten MFC dag  Einddatum

Koersbal

   
Sjoelen    
VVE totaal    

Reclassering 

   
Handwerken aan de leestafel    

GGD artsen KvNH 

   
ROC alpha A    

Actiezorg (voorhuis)

   
losse inloop maandag    
Weerbaarheidstraining (Mee)    
Handwerken leestafel    
Helders Mannenkoor    
Actiezorg kookcafe     
Biljartver.Pluto driebanden    
ROC Alpha B    
St. Mee (Doppenberg)    
losse inloop dinsdag    
Gymnastiek    
Jongerenwerk Unit Woensdag     
Countydance    
Knutselen kinderen     
Filmmiddag (kinderen)     
Losse inloop Woensdag    
Evean computerles     
Sportservice     
Ballet (Severine)     
Esdegé dagbesteding Woensdag    
Wijkwerkers WSDH    
Losse inloop Donderdag    
GGD Huiselijk geweld     
Schilderles    
Esdegé dagbesteding Woensdag    
Tai Chi    
Losse inloop Vrijdag    
St. Mee (kernteam)     
losse inloop weekend    
Culturele maaltijd     
Huiswerklessen     
Diverse workshop ism COA & SAZ    
Jongerenwerk Unit Vrijdag    
Wijkplatform     
incidentele activiteiten (lijst)    
CSHNA     
Groepsvacinaties     
Verg. bijeenk. Zorgsector     
Buurtbemiddeling     
Reclassering     
Scheidingscafe     
Stembureau    
Buurtbijeenkomsten     
Mantelzorgcentrum     
Gemeente Schagen en Holland Kroon    
Stichting de Zonnebloem     
Autorijschool theorieles     
Dierenwelzijnsorganisaties     
UvA     
KBO diners     
 Bojoz/ groot bestuurlijk overleg    
Condoleance     
Verg./ bijeenk. Gemeente    
Diverse culturele vieringen